Links til viden

Give-egnens historie bliver fortalt i mange sammenhænge. På museet, i bøger og årsskrifter og på nettet. Herunder finder du links til andre steder, hvor der er mere spændende materiale, blandt andet om Give-egnen. Du kan også se, hvordan vi på museet formidler på flere platforme og med udgangspunkt i forskellige medier.

 

Historisk Atlas

På hjemmesiden giver et interaktivt landkort mulighed for at klikke sig ind på fortællinger om steder og mennesker i de sydjyske og fynske områder. Ud fra emner eller perioder vælges historierne til og fra eller man kan zoome ind på et geografisk område og få alle de gode historier – også fra Give-egnen.

Historisk Atlas (eksternt link)

 

Museernes Samlinger

Denne hjemmeside giver mulighed for at søge i samlingerne på de statsanerkendte, kulturhistoriske museer i Danmark. De genstande, der kan søges frem, er de genstande, som de enkelte museer har gjort tilgængelige. Give-Egnens Museum har gjort hele sin samling tilgængelig, og nye genstande lægges løbende ud.

Museernes Samlinger (eksternt link)

 

Arkiv.dk

Siden samler data for alle de danske lokalarkiver heriblandt Give Lokalhistoriske Arkiv. Det er altså muligt at søge på både billeder og papirarkivalier i hele landet samtidig eller på et enkelt arkiv ad gangen. Give Lokalhistoriske Arkiv registrerer løbende flere billeder og arkivalier.

Arkiv.dk (eksternt link)

 

Slots- og kulturstyrelsen

Kulturstyrelsen er en styrelse i Kulturministeriet. Styrelsen udmønter regeringens kulturpolitik på blandt andet museumsområdet. På styrelsens hjemmeside findes blandt andet oplysninger om og historier fra de danske museer og man kan følge med den overordnede udviklingen i museumverdenen.

Slots- og kulturstyrelsen (eksternt link)

 

Give-Egnens Museum på Youtube

Give-Egnens Museum arbejder med formidling på flere platforme. På vores youtube-kanal kan du blandt andet set videoer om kjolelængder og hørtråd.

Give-Egnens Museum på Youtube (eksternt link)