“Vaerk” – Nye perspektiver i det samlede håndværk 

 

Projektet “Vaerk” er en koordineret samlings-gennemgang af syv jyske museers håndværkssamlinger, der skal sikre en målrettet og koordineret sikring af de danske håndværkssamlinger med forsknings- og formidlingsmæssig værdi.

De danske museers nyere tid samlinger er historisk set begyndt med indsamling af håndværksgenstande, som et forsøg på at bevare mindet om de mange håndværk, der forsvandt med industrialiseringen.

Håndværkssamlingernes høje alder betyder ofte, at registreringen af genstandene ligger langt fra moderne registreringspraksis. Derfor mangler vi det overblik, der er nødvendig for, at vi på bedst mulige måde kan sikre, at Danmarks materielle håndværkshistorie bliver bevaret til eftertiden.

I projektet vil syv jyske museer gennemgå, deres håndværkssamlinger, samt udvikle en koordineret plan for, hvordan de sammen kan sikre deres håndværkssamlingers forskning- og formidlingsværdi og stadig blive ved med at samle nye håndværksgenstande ind.

De deltagende museer er:

Projektet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen.

 

I medierne

https://vafo.dk/artikel/gem-skal-styre-stort-banebrydende-projekt