Om museet

Give-Egnens Museum er et statsanerkendt museum med fokus på nyere tids kulturhistorie. Vi formidler historie med udgangspunkt i de mennesker, der lever og har levet på Give-egnen. Museet er grundlagt i 1985, har været statsanerkendt siden 1991 og ejes og drives af Give-Egnens Museumsforening. Geografisk dækker museet sognene Give, Givskud, Gadbjerg, Lindeballe, Ringive, Thyregod, Vester, Hvejlsel og Øster Nykirke.

Museet har 2000 kvadratmeter udstillinger. Her formidles historien om den nøjsomme hedebefolkning, de fattige jorde, jernbanens etablering, stationsbyens opblomstring og erhvervslivets betydning for udviklingen på egnen. Museet råder også over 30 hektar udendørsarealer, hvoraf det meste er beplantet med skov. I museumsskoven ligger en populær skovlegeplads.

Give-Egnens Museum er udadvendt og publikumsrettet museum, hvor de besøgende altid i centrum. Museet har stor lokal opbakning og mange loyale besøgende fra et stort opland. Mange af vores gæster kommer i grupper og får rundvisninger, men man kan også besøge museet på egen hånd.