Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling den 31.10.2022 kl. 19.00 på Give-Egnens Museum

Bestyrelsen for Give Egnens Museum indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling jf. afsnit 5 i: Vedtægter for Give-Egnens Museumsforening. Baggrunden for indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling er, at et flertal af foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling den 27. marts 2022 bakkede op om et forslag til ændring af navnet fra Give-Egnens Museum til Museum Give.

Da bestyrelsen ønsker hurtigst muligt at bringe overensstemmelse mellem museets navn og foreningens vedtægter indkaldes til denne ekstraordinære generalforsamling.

Begrundelsen for forslaget til ændring af navnet: Bestyrelsen ønsker at målrette navnets signal og markedsføringsværdi som et tematisk museum om Hedens Kulturhistorie og livet på kanten af heden – både med hensyn til kultur og den gennemlevede udvikling for mennesker på kanten af heden. Bestyrelsen handler i forhold til de anbefalinger og krav som Slots- og Kulturstyrelsen har stillet i forhold til genopretning og udvikling af museets aktiviteter og dermed sikring af årligt statstilskud til museets drift.

Vedtægtsændringen behandles på den ekstraordinære generalforsamling jf. afsnit 12 i: Vedtægter for ”Give-Egnens Museum”.

Læs her: Vedtægtsændringer til den ekstraordinære generalforsamling

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til den 31.10.2022 kl. 19.00

med følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  1. Forslag om følgende vedtægtsændring: Navnet ”Give-Egnens Museum” ændres til ”Museum Give” og museumsforeningen: ”Give-Egnens Museumsforening” ændres til ”Museum Gives museumsforening”.

Der er kaffe og kage efter generalforsamlingen.

Man kan tilmelde sig den ekstraordinære generalforsamling på mail gem@gem.dk og tlf. 2010 7782

Bestyrelsen

Give-Egnens Museumsforening

Baggrunden for ændringen af museets navn til:

Museum Give
Museet for hedens kulturhistorie.

“Museet for hedens kulturhistorie” er en undertitel, som bruges i markedsføring og branding i øvrigt for museet.

Målet med ændringen af navnet til Museum Give er:

  • At sætte Give og området på landkortet med nye udstillinger i en opdateret museumsenhed.

  • At markere, at de nye udstillinger om hedens kulturhistorie både får en lokal forankring – med brug af museets genstande og vores lokale fortællinger – men også får et nationalt og globalt perspektiv, så museet kan tiltrække gæster, der kommer op til 1½ timers kørsel fra Give.

  • At skabe grundlag for en stærkere og mere segmenteret markedsføring af museet. Med navneændrigner bliver det tydeligt, at det er et museum, og at det ligger i Give.

  • At give museet en markant placering i det danske museumslandskab og dermed understøtte museets forsknings- og formidlingsprofil og dermed skabe grundlag for samarbejder med andre museer om at tiltrække forskningsmidler.

  • At tiltrække sponsorer, der skal opleve, at museet er en ambitiøs og professionel kulturinstitution, som de gerne vil være med til at udvikle, og som de kan se sig selv i og derfor gerne vil være en del af og brande sig med. 

Ændringerne i navnet ligger i forlængelse af vedtægtsændringerne i november 2020. Museet skal jf. vedtægtsændringen i § 2 med udgangspunkt i sit ansvarsområde “sikre kulturarv I danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os.”

“Museet skal (ligeledes jf. § 2) arbejde med at belyse væsentlige træk af den lokale historie i nationalt og globalt perspektiv. “Museet er således ikke længere et egnsmuseum, som kun skal fokusere på egnens historie. Museet markerer jf. prospektet for de nye udstillinger, at den lokale historie sættes ind i et større perspektiv.