Særudstillinger

“Jeg glæder mig i denne tid…”

28. nov 2015 – 5. jan 2016

Hele museet er gjort til juleudstilling.

Legetøj er opstillet i små tableauer i de permanente udstillinger, hos håndværkeren, den handlende, i stuehuset, stalden og laden, så man får en forståelse for det, der i sin tid var legetøjets betydning – nemlig at drengen og pigen gennem legetøjet – det kunne være en ko eller et komfur etc. – blev oplært til at gå i faderens og moderens fodspor.

I særudstillingsområdet vises beskrevne vers fra Peters Jul, hedebondens simple juletræ, borgerjul fra omkr. 1940. I skolestuen har læreren med farvetavlekridt frembragt et julemotiv på den sorte tavle – det var, hvad børnene mærkede til julen i skolen. Blomster hører også julen til. I dette års juleudstilling med flotte planteplancher. I stuen er der dækket op til julemiddagen. Også juletøjet gives der eksempler på. Man mødte ikke op i hvad som helst. De særlige indkøb til julen af appelsiner, bananer, nødder, mandler og så videre vil du også få viden om gennem anskuelsestavler og naturalier.

Læs mere om Aktiviteter og arrangementer i adventweekenderne her.