Billeder fra før VAF gik digital

fra 1. april 2017

Billeder fra før VAF gik digital kunne ses i museets velkomsthal fra lørdag den 1. april 2017.

Udstillingen præsenterer fotos fra Vejle Amts Folkeblad fra de sidste tre årtier i sidste århundrede, altså fra ca. år 1970 – 2000 i den gamle Give Kommune med overvægt på 1980´erne.

Billederne viser et udsnit af de mennesker, der blev portrætteret gennem de 30 år – enten fordi de nu var fremme med en ny idé eller skulle fejres med en omtale. Udstillingen viser også bygninger, der opføres – og bygninger lige før de nedrives. Der er billeder af skoleelever, erhvervsfolk, byråd, folk i foreningssammenhænge etc. Mangfoldigheden er stor. Måske er du også kommet på museum?

De mange fotos er udvalgt af tidl. museumsleder Falk Mikkelsen fra den store samling af pressefotos, som GEM fik overdraget fra VAF af redaktør Jørn Kristensen, efter VAF blev digital på billedsiden.

Her er også gode muligheder for at udveksle minder med andre besøgende. Flere af billederne er uden årstal og navne på samtlige. Her vil vi gerne have hjælp af publikum.

Lad nostalgien få frit løb.